Roboty przemysłowe i Przemysł 4.0

Krzysztof Jagielski
24.05.2021

IMI Polska sp. z o.o. to, oparta wyłącznie o polski kapitał, firma specjalizująca się w projektowaniu i budowie maszyn przemysłowych z uwzględnieniem robotów przemysłowych i stanowisk zrobotyzowanych, automatyki przemysłowej, a także linii produkcyjnych i technologicznych. Działania IMI Polska są kompleksowe i obejmują projektowanie, realizację i wdrożenie projektu, a projektanci i konstruktorzy w swoich pracach wykorzystują innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie. Przemysł 4.0 to koncepcja przemysłu przyszłości, która zapoczątkowana w Niemczech na początku XXI w.

Co to jest Przemysł 4.0?

Przemysł 4.0 to koncepcja opisująca złożony proces transformacji technologicznej i organizacji produkcji obejmujący integrację łańcucha wartości, wprowadzanie modeli biznesowych oraz cyfryzację procesów i usług. Jego wdrażanie jest możliwe w oparciu o nowe technologie cyfrowe i zasoby danych oraz zapewnienie komunikacji w sieci (internet, inteligentna sieć energetyczna) umożliwiającej współpracę ludzi, maszyn i urządzeń.  

Łańcuch wartości to model biznesowy kompleksowo opisujący zakres usystematyzowanych działań niezbędnych do opracowania produktu lub usługi obejmujących badanie i rozwój, projektowanie, zaopatrzenie w surowce, funkcje produkcyjne, marketing i dystrybucję z uwzględnieniem potrzeb dostawców surowców, nabywców końcowych, wsparcia technicznego, biznesowego i finansowego.

Głównymi czynnikami napędzającymi transformację w kierunku Przemysłu 4.0 są coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby klientów i nasilający się ogólny trend personalizacji produktów i usług.

Przemysł 4.0, nazywany też czwartą rewolucją przemysłową, prowadzi do powstawania inteligentnych fabryk oraz zacierania różnic między człowiekiem i maszyną.

Przemysł 4.0 i etapy transformacji

Europejskie Centrum Wspierania Zaawansowanej Produkcji określiło 7 etapów prowadzących do transformacji w Przemysł 4.0:

  1. Zaawansowanie technologiczne uwzględniające elastyczne systemy produkcyjne ułatwiające szybkie dostosowywanie się do zmian w zakresie liczby i kategorii produktów.
  2. Współdzielenie informacji o procesie wytwarzania przez ludzi, maszyny i urządzenia.
  3. Uwzględnianie zasad gospodarki obiegu zamkniętego w celu pełniejszego wykorzystania surowców i zmniejszenia emisji (przetwarzanie, recykling, itp.).
  4. Kompleksowa realizacja oczekiwań klientów w stosunku do wyrobów.
  5. Wzmocnienie organizacji pracy i budowa sensownych stanowisk pracy w oparciu o indywidualne cechy pracowników.
  6. Smart Manufacturing - zastosowanie zintegrowanych systemów reagujących, w czasie rzeczywistym, na zmienne warunki produkcji.
  7. Otwarta fabryka, która rozumie i uwzględnia potrzeby wszystkich uczestników łańcucha wartości.

IMI Polska i Przemysł 4.0

Transformację w kierunku Przemysłu 4.0 już dziś umożliwiają m.in. znajdujące się w ofercie IMI Polska procesy:

  • System Realizacji Produkcji - MES (Manufacturing Execution System)
  • Monitorowanie i wizualizacja procesów produkcyjnych (SCADA)
  • Integracja istniejących systemów

Autor: Roman Frej

 

 

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.