Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych: ile wynosi? Kto może skorzystać?

Maciej Piwowski
04.11.2020

Jednym z kluczowych elementów tzw. Tarczy Antykryzysowej, czyli pakietu ustaw mających przeciwdziałać skutkom kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię wirusa COVID-19, jest świadczenie postojowe. Przysługuje ono między innymi osobom samozatrudnionym, czyli najmniejszym przedsiębiorcom, opłacającym składki wyłącznie za siebie, niezatrudniającym pracowników. Ile wynosi takie świadczenie postojowe? Kto faktycznie może z niego skorzystać? Jak długo będzie wypłacane? To wszystko wyjaśniamy w naszym poradniku.

Wysokość świadczenia postojowego

Zgodnie z ustawą świadczenie postojowe wynosi dokładnie 2080 złotych, co stanowi równowartość 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce. Świadczenie to jest nieoskładkowane i nieopodatkowane, czyli pisząc prościej – dokładnie taka kwota zostanie przelana na konto przedsiębiorcy i nie będzie ona stanowić jego przychodu.

Doprecyzujmy, że 2080 złotych otrzymają wyłącznie ci samozatrudnieni, którzy nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT i rozliczają się z fiskusem w oparciu o dowolny system opodatkowania poza kartą podatkową. Analogicznie: przedsiębiorcy rozliczający się w formie karty podatkowej oraz zwolnieni z opłacania podatku VAT mogą otrzymać świadczenie postojowe w wysokości 1300 złotych.

 

 

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.