Tato, możesz iść na urlop wychowawczy!

Jerzy Biernacki
28.01.2019

Urlop wychowawczy to specjalne prawo przysługujące wszystkim rodzicom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy. Standardowo korzystają z tego matki, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby na urlop wychowawczy wybrał się ojciec. W krajach zachodniej Europy czy w Skandynawii nikogo to nie dziwi, a i w Polsce powoli przełamujemy stereotyp. Jesteś tatą? W takim razie sprawdź, kiedy i na jakich zasadach możesz pójść na urlop wychowawczy.

Jak długo?

Urlop wychowawczy może się rozpocząć w momencie zakończenia urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego i trwać przez maksymalnie 36 miesięcy. O urlop można oczywiście wnioskować także później, ale granicą jest ukończenie przez dziecko 5. roku życia. Co do zasady z urlopu wychowawczego może skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Mało tego: mogą się podzielić urlopem lub wziąć go równocześnie.

Uwaga!

Jeśli na urlop pójdzie jedno z rodziców, to nie wykorzysta pełnych 36 miesięcy – jeden miesiąc obligatoryjnie zostaje dla drugiego rodzica.

Jak wspomnieliśmy, matka i ojciec mogą pójść na urlop wychowawczy wspólnie – wówczas będzie im przysługiwać po 18 miesięcy urlopu.

Poważna wada urlopu wychowawczego

Niestety, w przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego, urlop wychowawczy jest bezpłatny, co oznacza, że przebywający na nim rodzic nie otrzymuje żadnych świadczeń z tytułu zatrudnienia. Może jedynie liczyć na ciągłość okresu ubezpieczenia, a więc normalnie korzystać z publicznej służby zdrowia. Jest to główny powód, dla którego rodzice dość rzadko decydują się na wzięcie urlopu wychowawczego, a już szczególnie dotyczy to ojców.

Istnieje jednak możliwość otrzymywania zasiłku wychowawczego, który przysługuje rodzicowi:

  • Niepobierającemu innych świadczeń;
  • Zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przez minimum 6 miesięcy przed pójściem na urlop wychowawczy;
  • Niepodejmującemu pracy zarobkowej;
  • Którego dziecko nie uczęszcza do placówki wychowawczej, typu żłobek czy przedszkole;

Jeśli spełniasz te kryteria, to możesz wnioskować o przyznanie Ci zasiłku wychowawczego. Nie jest on wysoki, bo w 2018 roku wynosił tylko 400 zł miesięcznie. Dodatkowo jednak rodzice, którzy mają prawo do zasiłku wychowawczego, „automatycznie” kwalifikują się do pobierania zasiłku rodzinnego.

Warto?

Nie ma nic złego w tym, że ojciec chce zaopiekować się małym dzieckiem i w tym celu idzie na urlop wychowawczy. Jeśli nie zdestabilizuje to Waszej sytuacji finansowej i oboje z partnerką doszliście do wniosku, że będzie to najlepsze rozwiązanie, nie wahaj się. I najważniejsze: absolutnie nie daj sobie wmówić, że jest to niemęskie!

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.