Ubezpieczenie i nowotwór – jakie są zasady oferowanych polis?

Remigisz Szulc
01.07.2020

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe znacząco rośnie na całym świecie, nasz kraj nie jest tu niestety wyjątkiem. Podstawowa opieka medyczna oferowana przez NFZ zapewnia darmowe leczenie poważnych zachorowań, jednak nie w każdym przypadku i rodzaju nowotworu jest ono możliwe. NFZ nie pokrywa też wszystkich wydatków związanych z leczeniem szpitalnym zachorowania na raka. Z pomocą przychodzą prywatne polisy oferujące ubezpieczenie w przypadku zachorowania na nowotwór. Warto poznać zasady tego rodzaju polis.

Czym jest ubezpieczenie na nowotwór?

Polisa oferująca ubezpieczenie na nowotwór to produkt dający możliwość wypłaty świadczenia pieniężnego w przypadku zachorowania na rodzaj nowotworu wymieniony w umowie.

Kwota wypłaty pozwala pokryć wydatki związane z leczeniem poważnego zachorowania, transportem medycznym, wizytami lekarskimi, w tym wizytami prywatnymi, zakupem sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz inne wydatki poniesione na leczenie onkologiczne.

Ubezpieczenie na nowotwór oferuje także często rekompensatę w przypadku zmniejszenia lub utraty dochodów związanych z przerwą w możliwości wykonywania pracy zarobkowej.

Co warto wziąć pod uwagę w polisie oferującej ubezpieczenie na nowotwór?

Ubezpieczenie na chorobę taką jak nowotwór może różnić się zależnie od oferty przygotowanej przez daną firmę, dostępne są też różne pakiety.

Wykupując ubezpieczenie na nowotwór warto wziąć pod uwagę kwestie takie jak liczbę i rodzaje nowotworów wymienionych w ubezpieczeniu, wysokość kwoty, którą dostaniemy w przypadku zachorowania na rodzaj nowotworu wymieniony w polisie, oraz warunki dodatkowe, które muszą zostać spełnione, by świadczenie zostało wypłacone.

Podpisując polisę, zwróćmy też uwagę na to, od jakiego momentu zaczyna ona działać, czy ubezpieczyciel oferuje możliwość zmiany kwoty ubezpieczenia, jak długo umowa obowiązuje od chwili jej podpisania oraz czy uwzględnia ona wypłatę odszkodowania w razie śmierci ubezpieczonego. Niektóre polisy oferujące ubezpieczenie na nowotwór dają też dodatkowe udogodnienia takie jak możliwość dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, opieki pielęgniarskiej w domu i w szpitalu oraz zakupu akcesoriów w postaci protez i peruk.

Towarzystwa ubezpieczeniowe, formułując umowę oferującą ubezpieczenie na wypadek choroby takiej jak nowotwór, stosują terminologię medyczną. Warto dokładnie zapoznać się z definicją zachorowania na nowotwór używaną w danej umowie, ponieważ to od niej zależy wypłata odszkodowania w przypadku zachorowania.

Jakie warunki musimy spełnić, decydując się na ubezpieczenie na nowotwór?

Towarzystwa oferujące ubezpieczenie na wypadek choroby takiej jak nowotwór zazwyczaj ściśle określają wiek, jakiego nie może przekroczyć osoba ubezpieczona w momencie zawierania umowy. Najczęściej jest to przedział 61-65 lat. Jeśli umowa przedłużana jest automatycznie, warto upewnić się, że świadczenie zostanie wypłacone także w przypadku, gdy ubezpieczony osiągnie wiek graniczny określony w umowie. Należy sprawdzać, czy ubezpieczenie jest nadal aktualne.

Niektóre umowy oferujące ubezpieczenie na nowotwór wymagają od ubezpieczonego wykonywania badań kontrolnych takich jak cytologia i mammografia (w przypadku kobiet) lub badanie odbytu w przypadku mężczyzn (badanie per rectum) konieczne w profilaktyce raka prostaty. Ma to na celu profilaktykę chorób nowotworowych, co jest istotnym elementem przy decyzji o wypłacie świadczenia. Badania kontrolne należy wykonywać co roku lub co dwa lata (zależnie od wytycznych). Towarzystwo ubezpieczeniowe wymaga przedłożenia wyników badań profilaktycznych, może też na nie ubezpieczonego skierować. Czasami jest to warunkiem podpisania lub kontynuacji umowy. Jeśli nastąpi w tej kwestii zaniedbanie ze strony ubezpieczonego, zakład ubezpieczeń może odmówić wypłaty świadczenia, a nawet wypowiedzieć umowę.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.