Czym jest tempomat adaptacyjny?

Remigisz Szulc
22.04.2024

Tempomat adaptacyjny, znany również jako Adaptive Cruise Control, to jeden z najbardziej pożądanych elementów wyposażenia samochodu. Do niedawna był zarezerwowany wyłącznie dla aut klasy premium, dziś natomiast stosuje się go także w pojazdach z niższej półki cenowej. Dowiedz się, czym właściwie jest tempomat adaptacyjny.

Ogromne udogodnienie w trasie

Tempomat adaptacyjny to zaawansowana wersja klasycznego tempomatu, która automatycznie dostosowuje prędkość do prędkości poprzedzającego go pojazdu, zapewniając utrzymanie bezpiecznej odległości.

Dzięki temu kierowca nie musi manualnie zmieniać prędkości czy używać hamulców w ruchu drogowym. System ten korzysta z radarów, kamer lub innych czujników do monitorowania drogi przed samochodem i wykrywania innych pojazdów.

Jak działa tempomat adaptacyjny?

Kierowca ustawia maksymalną prędkość, jaką pojazd ma utrzymywać, podobnie jak w przypadku klasycznego tempomatu.

System wykorzystuje czujniki do wykrywania pojazdów jadących przed samochodem i ocenia ich prędkość oraz odległość.

Jeśli system wykryje, że pojazd przed nim zwalnia, automatycznie zmniejszy prędkość, aby utrzymać bezpieczny dystans. Gdy droga przed pojazdem jest wolna, ACC przyspieszy do wcześniej ustawionej prędkości.

Kierowca może zazwyczaj ustawić preferowany dystans od poprzedzającego pojazdu, a system dostosuje prędkość tak, aby tę odległość utrzymać.

Warto natomiast pamiętać, że tempomat adaptacyjny nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu i przejęcie kontroli nad autem, gdy tylko wymaga tego sytuacja na drodze. To nie jest autonomiczny tryb jazdy!

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie