Jak przekazać darowiznę dziecku?

Marek Szydełko
12.03.2024

Przekazanie darowizny dziecku to naturalny sposób na wsparcie finansowe pociechy. Rodzice, którzy zgromadzili jakiś majątek, mogą chcieć pomóc swojemu dziecku w np. kupnie mieszkania czy samochodu. Najprościej będzie zrobić to właśnie w formie darowizny. Dowiedz się, o co należy tutaj zadbać.

Określenie przedmiotu darowizny

Darowizną może być np.:

  • Gotówka – czyli mamy tutaj do czynienia z przekazaniem pieniędzy bezpośrednio na konto bankowe dziecka.
  • Nieruchomość – czyli przeniesienie własności nieruchomości na dziecko.
  • Dobra ruchome – na przykład samochód, biżuteria, dzieła sztuki etc.
  • Aktywa – mogą to być np. papiery wartościowe.

Sporządzenie umowy darowizny

Aby darowizna była prawnie wiążąca, konieczne jest sporządzenie pisemnej umowy darowizny. W przypadku niektórych darowizn, takich jak nieruchomości, wymagane jest sporządzenie aktu notarialnego.

Kwestie podatkowe

W Polsce darowizny między najbliższą rodziną (w tym między rodzicami a dziećmi) są zwolnione z podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem zgłoszenia darowizny do właściwego urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia jej otrzymania.

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy wypełnić i złożyć odpowiedni formularz (SD-Z2) w urzędzie skarbowym lub przez Internet.

Inne formalności

O ile przekazanie w darowiźnie gotówki jest proste i nie wymaga żadnych dodatkowych kroków, o tyle nieco więcej komplikacji rodzi podarowanie dziecku np. nieruchomości (tutaj konieczne jest dopełnienie formalności w odpowiednich rejestrach, m.in. w księdze wieczystej) czy samochodu (rodzice zgłaszają zbycie, a dziecko nabycie pojazdu, co pozwoli przerejestrować auto na nowego właściciela).

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie